Βασίλης & Αθηνά

Παναγιώτης & Χριστίνα

Αντώνης-Λίνα

Γιώργος & Κωνσταντίνα

Νίκος & Στέλλα

Απόστολος & Αναστασία

Παναγιώτης & Καλυψώ

Σπύρος & Μαργαρίτα